Schrijf razendsnel een behandelplan op maat

Consultatie, voorlichting en rapportage uit één slim dashboard
Uitgebreide set aan content voor state-of-the-art informeren en samen beslissen

Voldoe aan alle nieuwe wet- en regelgeving (WGBO)

Verhoog de acceptatie van een plan en zorg voor uniformiteit in uw praktijk

Sta sterk bij latere
klachten en geschillen
met cliënten

Upload een behandelplan met codes uit uw praktijksoftware

Met de laatste wetgeving (Wkkgz en WGBO) is het makkelijker geworden om een behandeling die niet naar wens is verlopen bij de behandelend zorgverlener te claimen of een tuchtprocedure te starten. Vaak zijn de redenen waarop de tandarts een dergelijke zaak verliest het ontbreken van een zorgplan en het onvoldoende voorlichten over de mogelijke risico’s en complicaties van de voorgestelde behandeling.
 
Oplossing
MondPlan zorgt voor een gestructureerd behandelplan in begrijpelijk Nederlands met alternatieven, bijbehorende voor- en nadelen en risico’s op complicaties. Of voegt dit automatisch toe aan een begroting. Hierdoor kan de patiënt betere keuzes maken en staat de tandarts sterker bij een eventuele klacht. 

Er zijn in de mondzorg meerdere wegen naar Rome, wat goed is en ook  zo moet blijven. Maar die wegen moeten wel onderbouwd en uitgelegd worden. Binnen een praktijk kunnen  oplossingen en keuzes geregeld anders worden gepresenteerd. Andere bewoordingen, volgorde, het ontbreken van de hulpvraag en te summiere uitleg zijn aan de orde van de dag.

Oplossing
MondPlan brengt structuur aan in het opstellen van een behandelplan, volgt de adviezen van de richtlijnen en de wetenschap, biedt achterliggende informatie met het waarom en zorgt voor meer uniformiteit tussen keuzes en voorlichting, zonder dat het een keurslijf wordt. Zorgverleners kunnen eigen varianten maken van teksten zodat MondPlan voor elke situatie en stijl werkt.

Zij schrijven een behandelplan aan de patiënt en daarnaast een terugrapportage aan de verwijzer of ook een andere zorgverlener zoals de huisarts of fysiotherapeut.

Oplossing
MondPlan kan via het dashboard uit dezelfde informatie de  verschillende brieven Zodat er geen dubbelwerk is voor de gedifferentieerd tandarts.

Voor een patiënt zijn die codes lastig te begrijpen. Daarom worden er nog vragen gesteld aan de praktijk over de betekenis van de codes.

Oplossing
Met MondPlan kunnen de codes in het behandelvoorstel klikbaar gemaakt worden en zal er uitleg getoond worden.